Temporele Vismigratie Systemen

Multifunctionele migratiezones op basis van temporele of variabele werking

Vissen die gewoon linksaf zwemmen.

In 2010 begonnen engineers van  BAT,  met een specialisatie op het gebied van technische stromingsleer, te testen met beekvissen. Uit een eerder onderzoek bij temporele vismigratie was gebleken : toename van stroming betekent meer activiteit in de beek. Mogelijkheden voor gerichte beïnvloeding van gedrag van beekleven door waterstromingen kwam hiermee in zicht.

Met deze ervaring werd vanuit stromingstechnische achtergrond gezocht naar de mogelijkheden van specifieke waterstromingen en uitvoeringsvormen om vissen gericht in hun gedrag te beïnvloeden. “Een vis die vanzelf links af zwemt is gewoon mogelijk” Geen dwang, slechts slim gebruik maken van de verborgen eigenschappen van de natuur en de subtiele taal van de waterstromen.

Met een eigen stromingslab, samenwerking en kennisuitwisseling over vele vakgebieden heen.
De ecoloog ziet de vissen en de stromingsdeskundige de waterstroming. En samen zien ze zo veel meer! Creatief zijn, lang testen tot er resultaten zijn, om tenslotte het theoretisch en/of reproduceerbaar model erbij te ontwikkelen.

vis

Deze eerste resultaten: Moeizaam maar wel zeer overtuigend. Een overweldigende hoeveelheid aan mogelijkheden diende zich aan. Enkele hiervan zijn reeds uitgewerkt:

  • Een lokstroomversterker voor vistrappen (factor 4-10 beter)
  • Een vistrap met “beek eigenschappen”,  echter een factor 6 korter !
  • Een beekreiniger welke rommel uit het water haalt zonder de hoofdstroom te blokkeren. (ca 90 %)
    Deze ontwikkelingen zijn na de modelfase reeds gebouwd en werken met goede resultaten.
    Komend jaar zal gewerkt worden aan het op de markt brengen van deze  innovaties. Nieuwe vormen van  visgeleiding systemen zijn in ontwikkeling.
    Zonder dwang subtiel, trefzeker en met de verborgen eigenschappen van de natuur….

lombok

Presentatie lage snelheid vistrap 3.0

 

Contact

Beekdal breed & Linksaf zwemmen:
Hans de Mars
Royal Haskoning DHV
043-3566208

Sjaak Dehing
Bureau Aangepaste Technologie B.V.
046-4526467


Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap De Dommel

adboud University Nijmegen

Natuurmonumenten   Stichting Limburgs Landschap

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stichting RAVON

Huis voor de Kunsten Limburg

VisAdvies

Molenstichting Limburg

Bureau Aangepaste Technologie

Royal Haskoning