Temporele Vismigratie Systemen

Multifunctionele migratiezones op basis van temporele of variabele werking

Beekdal breed

Vanuit de TMZ methodiek en ervaringen kwamen diverse ontwikkelingen voort. Benutting van de gehele beekdalstructuur o.a. door gebruik van variaties in debiet,  peilhoogten  en natuurlijke (over)stroomgebieden was een logische vervolg en ontwikkeling.

Op basis van beekdal breed werd gekeken naar de  beekstructuur rond de Volmolen en Wittemermolen op de Geul te Epen en Wittem .
Integrale benadering van vraagstukken rond vismigratie, hoogwaterproblematiek, berging, debietverdeling, in relatie tot behoud van historisch landschap, molenfuncties, duurzaamheid en beleving zijn hierbij de sleutelwoorden.
Een scala aan nieuwe mogelijkheden diende zich vanzelf aan. Het eindresultaat bleek zelfs goedkoper omdat allerlei vormen van “actief regelen en sturen” wegvallen. Door inzet van de beekdal structuur, debietvariabele vistrap, en natuurlijke bouwmethoden als overstromingsgraslanden en alluviaal bosontwikkeling kan een synergie van beek, landschap, vismigratie en de diverse historische functies probleemloos bereikt worden.

Plan Volmolen Epen

Plan Wittemermolen Wittem

volmolen

Contact

Beekdal breed & Linksaf zwemmen:
Hans de Mars
Royal Haskoning DHV
043-3566208

Sjaak Dehing
Bureau Aangepaste Technologie B.V.
046-4526467


Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap De Dommel

adboud University Nijmegen

Natuurmonumenten   Stichting Limburgs Landschap

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stichting RAVON

Huis voor de Kunsten Limburg

VisAdvies

Molenstichting Limburg

Bureau Aangepaste Technologie

Royal Haskoning