Temporele Vismigratie Systemen

Multifunctionele migratiezones op basis van temporele of variabele werking

Stromingslab

Het nieuwe stromingslab van BAT.

Inleiding:
Een stromingslaboratorium is van groot belang omdat eigenschappen in de stromingsleer weliswaar op hoofdlijnen goed te berekenen zijn, doch omdat het samengestelde processen zijn, in de praktijk totaal anders kunnen uitpakken. Voor een betrouwbare werking dienen objecten, waarbij stromingen een belangrijke rol spelen, altijd getest te worden in een stromingslab. Dit kan zowel met lucht (makkelijk) als ook met water. (complex, doch met andere en nauwkeurigere eigenschappen.)

          

Ecologie.
Bij een vistrap, waar waterstromingen in combinatie met ecologische processen moeten functioneren, wordt het nog vele malen complexer. Er is al veel over deze processen geschreven maar slechts weinig getest. Deze wisselwerking tussen ecologie en stromingsleer is een specialisatie op zich. Onderzoeks-resultaten bij bestaande objecten blijken vaak niet eenduidig omdat de uitgangspunten bij het testen erg veel kunnen variëren.  Er is hier nog een wereld te winnen. BAT wist de laatste jaren met een klein technisch stromingslab al spectaculaire resultaten te behalen, doch dit lab was zeker niet optimaal, en niet ingericht op testen met vissen.

           

Nieuw stromingslaboratorium
We wisten wat we nodig hadden, en hebben het met eigen middelen gerealiseerd. Ons nieuwe lab heeft een (modulaire) meetgoot van 6 meter lang en is 0,8 meter breed, De goot is vrij in te richten en bovendien kantelbaar! Er is een makkelijk regelbaar debiet tot 200 liter/sec ! Om het geheel stabiel meetbaar en beter werkbaar te maken een opslagbassin van 10 m3. Alles visvriendelijk ingericht. Vistrappen zijn hiermee op werkelijke schaal en debiet testen, en vooral te optimaliseren. Het gemak waarmee nieuwe ideeën en denkbeelden nu worden getoetst en (door) ontwikkeld is treffend.
Er is echter ook een nadeel; Een lab van dergelijke afmetingen staat buiten. In de winter bij strenge vorst kunnen we niet testen. De vissen zitten dan bovendien in slaapstand.
De verwachting voor 2015 is dat de meetgoot uitgebreid gaat worden tot 12 meter lengte en een max. breedte van 1,5 meter.
In 2015 gaan nog vele mooie dingen gebeuren…..

Enkele beelden op YouTube
of
Korte samenvatting stromingslaboratorium

CIMG3655

Huidige testen.
Het lab is tot juni 2015 ingericht voor het uitgebreid testen van de BAT LS.2.0.vistrap.
De duurzame variant LS.3.0, gemaakt van klei, grind en Acasia hout, is nu in ontwikkeling.
De eerste resultaten meer dan waardevol en met heel veel perspectief.

CIMG3628    CIMG3641
De eerste testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Beekdal breed & Linksaf zwemmen:
Hans de Mars
Royal Haskoning DHV
043-3566208

Sjaak Dehing
Bureau Aangepaste Technologie B.V.
046-4526467


Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap De Dommel

adboud University Nijmegen

Natuurmonumenten   Stichting Limburgs Landschap

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stichting RAVON

Huis voor de Kunsten Limburg

VisAdvies

Molenstichting Limburg

Bureau Aangepaste Technologie

Royal Haskoning