Temporele Vismigratie Systemen

Multifunctionele migratiezones op basis van temporele of variabele werking

TMZ

Een temporele migratie zone (TMZ) is een route waarlangs vissen en andere organismen zich in bepaalde tijden van het jaar kunnen verplaatsen. Als er voldoende debiet in de beek of watersysteem aanwezig is, bijvoorbeeld na een hevige regenbui, zal de passage werken. Dit concept sluit hierdoor nauw aan dynamische en natuurlijke processen  in het beekdal.
Integratie van uitgangspunten van aquatische ecologie, landschapontwikkeling, cultureel erfgoed en hydraulica heeft geleid tot nieuwe ontwerpcriteria voor deze (temporele) vismigratie. De ‘100-dagen-regel’ is hiervan de belangrijkste.

In het kader van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn water maatregelen is in 2010 door het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat subsidie toegekend aan het project Temporele vismigratie (KRW0924). Het project was een samenwerking tussen 10 organisaties waaronder waterschappen, erfgoedorganisaties, terreinbeheerders universiteiten en bedrijfsleven. In dit project is in 2010 – 2012 een vispassage op basis van temporeel gedrag ontwikkeld en onderzocht te Ittervoort (L.).
De resultaten waren in vele opzichten verrassend. De zone werkte uitstekend, echter, er gebeurde zoveel meer dan vissen die passeren.
Het ontwikkelde TMZ-concept kan bij vrijwel alle (molen)stuwen worden toegepast. Het leidt tot een kostenreductie die  kan oplopen tot 40% van de huidige kosten van vispassages. De ruimte van beekvispopulaties en de ecologische robuustheid van het beekdal worden vergroot en versterkt.
Nadere informatie:

TMZ_Schouwsmolen flyer

Samenvatting Temporele Vismigratie.

Hoofdrapport TMZ

ittervoort

 

 

Contact

Beekdal breed & Linksaf zwemmen:
Hans de Mars
Royal Haskoning DHV
043-3566208

Sjaak Dehing
Bureau Aangepaste Technologie B.V.
046-4526467


Waterschap Peel en Maasvallei

Waterschap De Dommel

adboud University Nijmegen

Natuurmonumenten   Stichting Limburgs Landschap

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Stichting RAVON

Huis voor de Kunsten Limburg

VisAdvies

Molenstichting Limburg

Bureau Aangepaste Technologie

Royal Haskoning